Vandranje po gričih kot dobra ideja na Malem Lošinju

Vandranje po gričih kot dobra ideja na Malem Lošinju

V petek, 11. novembra 2019, je Drejc Kokošar, predstavnik Društva Hudournik, na Malem Lošinju predstavljal turo »Vandranje po gričih«. Kot dobra praksa povezovanja turističnih produktov in lokalne skupnosti je bil deležen pozornosti tako domače kot strokovne javnosti.  

V predstavitvi izleta je Drejc poudaril pomen kulinaričnih izletov za oživljanje idrijsko-cerkljanskih planot, ki še vedno izgubljajo prebivalstvo (tako je npr. vasica Vojsko v zadnjih 150 let izgubila več kot 50 % prebivalcev). Izpostavil je tudi napačno usmeritev v smučarski turizem, ki se je izkazala kot neuspešna – na to opozarjata dve opuščeni vlečnici, ki verjetno ne bosta doživeli obuditve. Globalno segrevanje je namreč terjalo davek tudi pri smučarskem turizmu. Turistična obuditev Vojskega, Idrijskih Krnic, Šebrelj in ostalih planot pa je tudi priložnost za preusmeritev turističnih tokov iz preobremenjenih turističnih krajih, ki so vedno bolj pogosti tudi v Sloveniji, še bolj pa v tujini. 

Predstavitev izleta in delovanja Društva Hudournik je močno vplivala na to, da se je destinacija Idrija uvrstila med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu.  Nominacije je ocenjevala ekipa Trajnostnih top 100 in člani mednarodnega odbora TOP 100 ter strokovnjaki iz držav, ki jih je koordinirala organizacija Green Destination.

Prijava je bila poslana na pobudo Zavoda za turizem Idrija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. 

 

Leave a Reply

Close Menu